בלוג - מאמרים

בגדד במחצית המאה ה19

אחד מעמודי התווך של העמדה החדשה הנאבקת מול החילון והפרומה- הרבה משה סופר "החתם סופר". היה אש ישיבת פרשבורג בהונגריה,

המשילות כלפי פנים

ברגע שהמדינה עוברת תהליכי מודרניזציה, מתחילה לשאול מה יהיה מעמדם של היהודים, איך להפוך אותם לסקטור יותר מועיל ומשולב במשק,

האורתודוכסיה

השאלה היהודית- תשובה לעמית הקומוניסטי ברונו באואר שכתב סדרת מאמרים למה אין טעם לקדם בחזרה את האמנציפציה האזרחית של היהודים.

המלחמות של נפוליאון

אותה תקופה בצל המלחמות של נפוליאון, כנגד נפוליאון. קונגרס וינה- משטר ישן בארצות מרכז ומערב אירופה, כולל החזרת המעמד האזרחי

המהפכה הצרפתית והיהודים- 1789

כשמגיע לשלב פרוץ המהפכה, הציבור נחלק בין מחנות יריבים- אלו שצידדו בכתר ואלו שצידדו בעצמאותם של התושבים להקמת מדינה חדשה